10. Sınıf Kimya Uygun Basın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 165

10. Sınıf Kimya Uygun Basın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 165

10. Sınıf Kimya ders kitabının 165 sayfa cevapları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) müfredatına uygun şekilde hazırlanmış olan ve Uygun Yayıncılık tarafından dağıtımı üstlenilen 10. Sınıf Kimya ders kitabının 165 sayfası haberimizde detaylı olarak sizlere sunulmuştur.
10. Sınıf Kimya ders kitabının 165 sayfasının yanı sıra sitemiz üzerinden diğer sayfa cevaplarına ulaşabilir ve bilgi edinebilirsiniz. Eğer istediğiniz sayfa sitemizde yer almıyorsa yorum kısmından istekte bulunarak yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Hakan ÖZDEMİR tarafından 222 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Fatma Seval SOYCANLI tarafından yapılmış.

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

4. Meyvelerden sirke nasıl elde edilir?

 • Cevap: Sirke üretimi bakterilerin meyvelerin yapısındaki şekeri asetik asit fermantasyonuna tabii tutması temeline dayanır. Fermantasyon işlemi bakteriler için uygun koşullarda meydana gelmelidir. İlk olarak etil alkol fermantasyonu ile etanole dönüştürülmüş şeker, sonrasında asetik asit fermantasyonu ile sirkeye dönüşür. Tepkime mekanizması;
  CH₃CH₂OH + ½O₂→ CH₃COH + H₂O
  CH₃COH + ½O₂ + H₂O → CH₃C(OH)₃
  CH₃C(OH)₃ + ½O₂ → CH₃COOH + H₂O

5. Tuz ruhunun ana bileşeni nedir, solunum sistemine etkisi nedir?

 • Cevap: Piyasada ulaşımı en kolay asitlerden olan hidroklorik asit halk arasında tuz ruhu olarak bilinir. Normal koşullarda gaz hâlinde olan hidroklorik asit (HCI) yoğunluğu 1,19 g/cm3 olan %37’lik sulu çözelti hâlinde bulundurulur.  Keskin bir kokuya sahip olan tuz ruhu, yoğun bir şekilde kullanıldığında, buharının solunması ile solunum sistemini de aşındırarak nefes almayı zorlaştırır ve öksürüklere sebep olur.

  Daha etkili bir temizlik yapmak için eğer tuz ruhu çamaşır suyu ile karıştırılırsa, zehirli bir gaz olan klor gazı ortaya çıkar. Bu karışımın uygulama alanında bir süre bekletilmesiyle, özellikle havalandırma yetersiz ve alan küçük ise, bu alanda klor gazı iyice birikir. Temizlik yapılan alana giren kişi klor gazını soluduğunda bu gaz solunum yolunda bulunan suyla birleşerek hidroklorik aside dönüşür ve zehirlenmeye neden olur. Zehirlenen kişide astıma benzer belirtiler görülür. Özellikle astım hastaları, solunum problemleri olanlar, akciğer hastalıkları olanlar ve kalp hastaları bu durumdan çok daha fazla etkilenirler.

6. Asit yağmurlarının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

 • Cevap: Asit yağmuru, balıkların zarar görmesine ve ölmesine, göl ve akarsulardaki biyolojik çeşitliliğin azalmasına, su kaynaklarına akarken toprakta bulunan ağır metallerin (örneğin alüminyumun) göllere ve akarsulara karışmasına sebep olur. İşte tam da bu sebeple, metallerin karışması sebebiyle, ağır metal konsantrasyonu arttığı için, o sularda yaşayan canlılar ne yazık ki doğrudan zehirlenirler.

7. Dünyada en çok üretilen asit, baz ve tuzu araştırınız.

 • Cevap: Asetik asidi en çok kullanılan asitir tuzda kaya tuzu bazda amonyak nh3 tür

8. Bir çözeltinin asitlik bazlık ve nötrlüklerini pH skalası yaparak araştırınız.

 • Cevap: 25°C de sulu çözeltilerin pH değerleri 0-14 arası bir skala kullanılarak hesaplanır. Bu skalaya göre pH 0-7 değerleri arasında iken çözelti asidik, 7 iken nötr ve 7-14 arasında iken bazik özelliktedir.

9. Cama şekil vermede kullanılan asit hangisidir?

 • Cevap: HF (hidroflorik asit)

10. Kimyasal gübre üretiminde en çok kullanılan asitler nelerdir?

Cevap:

 • Sülfürik Asit ⇔ (H₂SO₄)
 • Nitrik Asit ⇔ (HNO₃)
 • Fosforik Asit ⇔ (H₃PO₄)
 • Amonyum Nitrat ⇔ (NH₄NO₃)
 • Amonyum Sülfat ⇔ (NH₄)₂SO₄

11. Altın ve platine asitler etki eder mi? Ederse hangileri eder?

 • Cevap: Altın ve platin hidroklorik asitle tepkimeye girmezlerse de, aşağı yukarı bütün metallere etki eden kral suyu (hidroklorik asit – nitrik asit) karışımında çözünürler.

12. Evinizde basit indikatör yapabilir misiniz? Araştırınız.

 • Cevap: Evet yapabiliriz. Kırmızı lahananın suyunu çıkarırız. Çıkan suya asidik ve bazik olmak üzere 2 madde damlatırız damlattığımız maddenin rengine göre asidik veya bazik çözelti olduğunu anlarız.

13. Aktif metallerin asitlerle etkileşmelerini tepkime örnekleriyle yazınız.

 • Cevap: En aktif metaller 1A(Li,Na,K,Rb,Cs,Fr) ve 2A(Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra) grubu metalleridir. Bu metallerin verdikleri tepkimeler çok hızlı ve şiddetlidir.  Asitlerle etkileşimlerine örnek olarak;

Na + HCl== NaCl + ¹/₂H₂
Ca + H₂SO₄ == CaSO₄ + H₂

14. Evsel temizlik ürünlerinin insan sağlığı ve binalardaki tesisatlar için olumsuz etkileri nelerdir?

 • Cevap: Evdeki temizlik ürünleri bildiğimiz gibi kanserojen maddelerdir vücutla temas halinde çok büyük zararlar verebilir  astım hastalarına koku yönünden zarar verir ve bu yüzden betonları iyi olmayan eski evler çok büyük zarar altındadır.

15. Kireç nedir? Nasıl oluşur?

 • Cevap:  Kireç, kalsiyum karbonatın yani kireçtaşının 900 C derecenin üzerinde pişirilmesi ile meydana gelen bağlayıcı niteliğe sahip bir maddedir. Kire. 1690 C derecede uçmaya başlıyor. 2572 C derecede ergir ve 2850 C derecede ise kaynıyor. Bu maddeye sönmemiş kireç deniyor. Bu kireç, su katılarak söndürülüyor ve böylece sönmüş kireç elde ediliyor. 500 kilogram sönmemiş kireç, 1 metreküp kireç hamuru veriyor. Kireç kuru ya da yaş söndürme yöntemleri ile söndürülüyor. Kuru söndürme sonucunda kireç toz haline gelip, torbalara konulup satılıyor. Yaş söndürmede, kireç bolca sulandıktan sonra su içine atılıyor. Bu yolla elde edilen kireç macun kıvamına geliyor. Bu kireç, kaymak kireç olarak tanımlanıyor.

16.Yukarıda bazlarla ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Buna göre, kavram haritasında kutucuklarda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Cevap:

17. Aşağıdaki metal türlerini örnekleri ile eşleştiriniz.

 • Cevap:


Kaynak: Evvelcevap

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.